محصولات

مالی

 • حسابداری مالی
 • خزانه داری
 • حسابداری فروش
 • حسابداری انبار
 • حسابداری خدمات پس از فروش
اطلاعات بیشتر

اداری

 • مکاتبات داخلی
 • ارتباط با مشتریان
 • ارتباط با نمایندگان
 • بایگانی مستندات
 • دبیرخانه
اطلاعات بیشتر

بازرگانی

 • خرید
 • فروش
 • برنامه ریزی
 • تدارکات
 • سفارشات داخلی و خارجی
اطلاعات بیشتر

 • حسابداري
 • خزانه داري
 • فروش
 • امور مشتريان
 • خدمات پس از فروش
 • روابط عمومي
 • نظر سنجی
 • برنامه ريزي
 • انبار
 • سفارشات
 • تدارکات
 • دارائي ثابت
 • پرسنلي و حقوق دستمزد
 • توليد
 • بازرگاني خارجي
 • ارتباط خارجی
 • پیام کوتاه ارسال پست الکترونیکی

 • یکپارچگی نرم افزار به صورتی که هر کدام از زیر سیستم ها به تنهایی یا همراه هم می توانند در سازمان ها کار نمایند برای مثال به راحتی اسناد خزانه یا انبار در مالی به صورت دقیق و صحیح قابل مشاهده است (بعد از قطعی سازی و تایید حواله یا رسید انبار مقدار ریالی محاسبه شده و در مالی ثبت میگردد)، و نیاز به دوباره کاری وجود ندارد.
 • تمام سیستم های خزانه، انبار ، فروش ، خدمات پس از فروش ، حقوق و.. می توانند به صورت اتوماتیک سند حسابداری ثبت نمایند.
 • سیستم خزانه داری شامل تمامی موارد دریافت و پرداخت و بانک می باشد.
 • زیر سیستم برنامه ریزی شامل انبار ، تدارکات و سفارشات می باشد که این قسمت ها از نظر تعدادی با هم در ارتباط می باشند.
 • در سیستم انبار می توان بی نهایت مدل قطعه تعریف نمود( بیش یک میلیون مدل قطعه و محصول تست شده است).
 • قابلیت پشتیبانی از انواع خروجی های و ورودی ها در انبار ها
 • تعریف بی نهایت انبار و استفاده از آن محیط شبکه برای انبار های داخلی شرکت وشعب و انبار برای نمایندگان بر روی وب (بیش از دو هزار انبار تست شده است).
 • پیگیری روند سفارشات از مبدا تا مقصد بر روی وب (سفارش ، حواله موقت، حواله قطعی ، فاکتور فروش و بسته بندی و مراسلات و..)

برای اطلاعات بیشتر در مورد فروش ، نصب و راه اندازی ، استقرار و پشتیبانی نرم افزار می توانید با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.